Adventní duchovní obnova s Josefem Žákem

Napsal uživatel Anonym dne 7. Prosinec 2021 - 11:48.

V neděli 5. prosince se ve farním sálku na faře sešlo asi dvacet lidí, ke kterým velmi hezky a mile promlouval otec Josef Žák. Nejprve mluvil o potřebě a významu duchovní obnovy pro každého z nás. Posléze pak o důležitosti čtení a rozjímání nad Biblí a v závěrečné části pak promluvil o velkém významu každodenní modlitby. Po promluvě pak byla poskytnuta možnost Svátosti smíření.

Nicméně bych si dovolila i kritiku tohoto setkání. To, že se snažíme dodržovat Desatero Božích přikázání, je naším denním chlebem a celoživotní snahou. Měli bychom ale dodržovat i jiná pravidla, například, v současné době platná a tolik potřebná, protiepidemiologická nařízení naší vlády. Během duchovní obnovy v sálku kromě mě a dalších dvou lidí neměl nikdo nasazen respirátor ani roušku. A nad tím by se měli všichni zúčastnění zamyslet. Necítila jsem se tam dobře…

Alena Havelková