Subscribe to Římskokatolická farnost Dýšina RSS

Skončil kurz psaní ikon

Napsal uživatel Pavel Petrašovský dne 14. Červenec 2012 - 8:52.

Fotografie si můžete prohlédnout ZDE. Od poloviny dubna se téměř každý čtvrtek scházelo na faře osm nadšenců z řad studentů i lidí farnosti na kurzu psaní ikon. Postupně jsme polepili plátnem dřevěnou desku, pokryli ji křídovým nátěrem, vybrousili a na takto připravený povrch začali nanášet temperové barvy podle starobylých ikonopiseckých zvyklostí. Přitom jsme se snažili o ztišení a modlitbu při tónech duchovní hudby. Výsledek toho všeho se objevil na dýšinské nedělní mši sv. 1.

Terno 138

Napsal uživatel Pavel Petrašovský dne 30. Červen 2012 - 20:18.

138. číslo farního zpravodaje Terno, které vyšlo na 13. neděli v mezidobí 1. července 2012, si můžete stáhnout v příloze. Ať se líbí!

Červnové setkání dětí na faře

Napsal uživatel Pavel Petrašovský dne 23. Červen 2012 - 20:02.

Fotografie z této akce si pohlédněte ZDE. V sobotu 23. června se fara opět po měsíci stala útočištěm pro děti farnosti. Tentokrát měli průběh setkání připravovat otcové, nicméně sešli se jen dva, jeden duchovní, druhý biologický, Miloš Hahn. Ale i ve dvou se rozjel skvělý chlapský program. Nejprve se psal dopis budoucím generacím. Každý v něm popsal to, co si myslel, že bude lidi za sto let zajímat.

Terno 137

Napsal uživatel Pavel Petrašovský dne 17. Červen 2012 - 1:01.

Aktuální farní zpravodaj, tentokrát i s fotopříběhem z dýšinské pouti, si můžete stáhnout v příloze. Terno vyšlo na 11. neděli v mezidobí, 17. 6. 2012

Publikace o dýšinském kostele

Napsal uživatel Pavel Petrašovský dne 12. Červen 2012 - 0:18.

Dr. Jaromír Sofron zúročil své mimořádné znalosti a napsal text zevrubně popisující dýšinský kostel, faru a osobnosti pohřbené na hřbitově v Dýšině. Péčí manželů Brůčkových za finanční podpory Obecního úřadu se jej podařilo vydat v počtu 300 ks pod názvem Kostel, hřbitov a fara v Dýšině. Má 32 stran a je plná barevných fotografií. Zakoupit si ji můžete v kostele nebo na faře za 90,- Kč

Fotografie z Božího Těla 2012

Napsal uživatel Pavel Petrašovský dne 11. Červen 2012 - 20:36.

Fotografie z eucharistického průvodu po dýšinské návsi o slavnosti Těla a Krve Páně (Božího Těla), která byla v neděli 10. června, naleznete ZDE.

Fotky z pouti

Napsal uživatel Pavel Petrašovský dne 4. Červen 2012 - 7:03.

V neděli 3. 6. 2012, na slavnost Nejsvětější Trojice, se konala hlavní dýšinská pouť. Mši sv. předsedal Mons. Josef Žák, generální vikář plzeňské diecéze. Po ní pokračoval farní poutní program na faře, kde k tanci a poslechu hrála Gerničanka, grilovaly se klobásy a teklo pivo, ale jen v mezích slušného vychování. Své dveře otevřela i čajovna a výstava obrazů Vojtěcha Čechury v 1. patře fary. V 17:00 byl poutní den zakončen koncertem dýšinské scholy a plzeňského sboru De profundis. Fotografie z celého dne naleznete ZDE.

Terno 136

Napsal uživatel Pavel Petrašovský dne 3. Červen 2012 - 1:38.

V příloze si můžete stáhnout další číslo farního zpravodaje Terno, které vyšlo o dýšinské pouti, 3. 6. 2012.

Noc kostelů lákala v Dýšině i v Druztové

Napsal uživatel Pavel Petrašovský dne 3. Červen 2012 - 1:19.

Fotografie si můžete prohlédnout ZDE. (Autorem těch hezčích je pan Mičan) Prvního června se v Dýšině potřetí a v Druztové poprvé otevřely dveře kostela pro veřejnost v rámci mezinárodní akce Noc kostelů. Jak bylo v Druztové popisuje organizátor Jan Klail: Myslím, že na rychlost přípravy to bylo dobré. V kapli bylo stabilně tak kolem třiceti lidí, rozdělili jsme si role, tak nás to spojilo. Do kostela sv.

Kulička, stará krabice a krabičky od léků

Napsal uživatel Pavel Petrašovský dne 3. Červen 2012 - 1:09.

Fotografie ze setkání dětí si můžete prohlédnout ZDE. Minulou sobotu (26. 5.) se v Dýšině na faře sešlo zase velké množství dětí, nechyběli ani rodiče a objevily se i nové tváře. Konalo se další jednodenní farní „táboření“. Krásnépočasí nás vylákalo na farní zahradu, kde jsme si pro lepší seznámení zahráli několik her. Velké oblibě se těšila hra Na monstrum. Děti a rodiče měli ve dvou skupinách vytvořit funící, burácející, řvoucí cosi, jež mělo nahánět strach. Nám to ale nahnalo spíše úsměv na tvářích.

Stránky