Aktuální program farnosti od 5. do 11. února 2017

Napsal uživatel Pavel Petrašovský dne 4. Únor 2018 - 6:29.

■ Aktuální přehled bohoslužeb a jiných akcí farnosti naleznete v přehledné tabulce v příloze.
■ V neděli 8. 2. bude v 17:00 v modlitebně evangelického sboru v Železniční ul. Chrástu ekumenická bohoslužba. Večerní adorace a nešpory z tohoto důvodu nebudou.
■ V úterý 6. 2. bude v 18:30 na faře setkání nad Písmem při karmelitánské modlitbě.
■ Ve čtvrtek 8. 2. bude v 18:30 na faře v Dýšině ekumenická modlitba s chrásteckým evangelickým sborem.
■ V sobotu 10. 2. bude v 18:30 na dýšinské faře přednáška našeho katechumena Marka Novotného o jeho cestě do Namibie s promítáním fotek.
■ Nechcete v postní době vytvořit modlitební buňku? Jde o to dát se dohromady alespoň ve třech lidech, pokud možno ne z jedné rodiny, a vytvořit tak buňku, která bude ochotná se jednou za dva týdny u někoho doma sejít ke společné modlitbě. Ke každému setkání vytvoří kněz program jeho průběhu, podle kterého můžete postupovat. Buňky vytvoříme na zkoušku, během postní doby. O Velikonocích se pak můžete rozhodnout, jestli vám to stačilo, nebo se chcete scházet dál. Na Popeleční středu budou dostanou vzniklé buňky papír s textem společné modlitby.

Rubrika: