Aktuální program farnosti od 12. do 18. února 2018

Napsal uživatel Pavel Petrašovský dne 10. Únor 2018 - 11:02.

■ Aktuální přehled bohoslužeb a jiných akcí farnosti naleznete v přehledné tabulce v příloze.
■ Středa 14. 2. je Popeleční středou, začíná jí čtyřicetidenní doba postní. Mše sv. bude výjimečně v 17:30. Bude se při ní udělovat popelec a katechumeni, kteří budou o Velikonocích pokřtěni, budou přijati mezi čekatele křtu.
■ Každý postní pátek a neděli bude po mši sv. v Dýšině modlitba křížové cesty, v pátek v kostele, v neděli na hřbitově.
■ Ve čtvrtek 15. 2. bude v 18:30 na dýšinské faře zasedání pastorační rady farnosti.
■ V pátek 16. 2. a v sobotu 17. 2. nebudou z důvodu duchovní obnovy mládeže mše sv. ani jiné aktivity farnosti. V neděli 18. 2. bude mši sv. sloužit P. Vojtěch Soudský OP.
■ Od úterý 20. 2. do soboty 24. 2. z důvodu farní dovolené rodin na horách mše sv. ani jiné aktivity farnosti nebudou.
■ Postní duchovní obnova farnosti je naplánována na 9. – 10. 3. Tentokrát z důvodu nemoci s. Mlady nebude na Lomci, ale na faře ve Štěnovicích u Plzně.
Nechcete v postní době vytvořit modlitební buňku? Jde o to dát se dohromady alespoň ve třech lidech, pokud možno ne z jedné rodiny, a vytvořit tak buňku, která bude ochotná se jednou za dva týdny u někoho doma sejít ke společné modlitbě. Ke každému setkání vytvoří kněz program jeho průběhu, podle kterého můžete postupovat. Buňky vytvoříme na zkoušku, během postní doby. O Velikonocích se pak můžete rozhodnout, jestli vám to stačilo, nebo se chcete scházet dál. Na Popeleční středu budou dostanou vzniklé buňky papír s textem společné modlitby.

Rubrika: