Aktuální program farnosti od 14. do 20. května 2018

Napsal uživatel Pavel Petrašovský dne 12. Květen 2018 - 16:59.

■ Aktuální přehled bohoslužeb a jiných akcí farnosti naleznete v přehledné tabulce v příloze.
■ V neděli 13. 5. zahraje po mši sv. v dýšinském kostele své dvacetiminutové divadelní představení soubor Konivadlo ze Starého Plzence.
■ Ve středu 16. 5. je svátek sv. Jana Nepomuckého. Mši sv. budeme v dýšinském kostele sloužit u jeho oltáře.
■ Ve čtvrtek 17. 5. bude v 18:30 na dýšinské faře ekumenická modlitba spolu s evangelickým sborem z Chrástu.
■ V sobotu 19. 5. je v dýšinském kostele v 18:00 varhanní koncert prof. Jitky Chaloupkové. Na housle ji bude doprovázet Renata Klimešová.
■ V sobotu 19. 5. bude v Dýšině v 19:30 svatodušní vigilie s obnovou biřmovacích slibů. Začínat budeme v 19:30 zapálením ohně u hlavního kříže na hřbitově.
■ V neděli 20. 5. je slavnost Seslání Ducha sv., kterou končí velikonoční doba. Po mši sv. v Dýšině bude místo mariánské modlitby cesta světla na hřbitově.
■ V pátek 25. 5. bude Noc kostelů, která je tentokrát putovní. Autobusem objedeme kostel a kaple naší farnosti. Přihlásit se můžete zapsáním do tabulky v kostele nebo mailem na bafarbafar@seznam.cz
■ V neděli 27. 5. je slavnost Nejsv. Trojice a v Dýšině bude pouť. Mši sv. bude sloužit emeritní biskup František Radkovský. Po mši sv. bude na farní zahradě poutní veselice a řemeslný jarmark. K tanci i poslechu bude hrát živá hudba, k prodeji se budou nabízet různé výrobky tradičních řemesel, k občerstvení bude točené pivo a klobásy, v kostele bude přehlídka komorní hry základních uměleckých škol plzeň. kraje.

Rubrika: