kostel sv. Maří Magdaleny v Druztové

Napsal uživatel Pavel Petrašovský dne 18. Únor 2011 - 20:42.

Původně gotický jednolodní obdélníkový kostel s užším obdélníkovým trojboce ukončeným presbytářem a obdélníkovou sakristií v ose presbytáře, postavený ve 3. čtvrti 14. století (povolení založit kostel datováno LP 1351). Klenba presbytáře pochází z roku 1632. Stavba byla upravena v roce 1699. Kostel je členěn jen polokruhově ukončenými okny a opěráky v presbytáři. Nad jednoduchým štítem průčelí ční hranolová věž s cibulovou bání.
Presbytář je sklenut valenou klenbou, jeho závěr pak konchou s hřebínkovými lunetami. Loď je kryta dřevěným kazetovým stropem. Kruchta je spočívá na masívních pilířích. V presbytáři napravo se nachází gotické sedile s bohatší hruškovou profilací a další sedile pouze se zkosenými hranami.
Pseudogotický hlavní oltář byl zhotoven roku 1906. Po levé straně v lodi je umístěn baldachýnový oltář se zasklenou skříní z doby kolem roku 1720, původně se sochou Madony, později s křížem a Pietou, dnes s ničím. Po levé straně lodi se nacházely sochy sv. Petra a Pavla. Na pravé straně lodi stojí portálový oltář sv. Martina s bohatým boltcovým ornamentem z 2. poloviny 17. století, s obrazem sv. Martina a sv. Jiří v nástavci. Na predele lze spatřit výjev ze života sv. Jana Kalybity. Vedle stávaly sochy sv. Kateřiny a sv. Barbory, v nástavci pak sochy biskupů a pozdně gotická soška Panny Marie z počátku 16. století.
Na raně barokní kazatelně s boltcovým ornamentem jsou patrné přemalované obrazy Krista a apoštolů. Kamenná křtitelnice s železným víkem pochází z doby kolem roku 1800. Nad sedile v presbytáři bývala umístěna pozdně barokní socha biskupa z počátku 16. století. Kromě toho se v lodi už také nenachází socha sv. Jana Nepomuckého, neseného anděly, z 1. poloviny 18. století. V sakristii chybí barokní sochy Panny Marie a sv. Maří Magdalské a sv. Jana ze skupiny Ukřižování.
Na západní průčelí kostela navazuje původní hřbitovní zeď s barokní čtvercovou márnicí v nároží.
V kostele můžeme nalézt zajímavé romantické varhany od F. Helferta, které jsou bohužel ve špatném stavu.