Válečným běžencům z Ukrajiny vydala Charita v Plzni už 21 tun humanitární pomoci

Napsal uživatel Tomáš Kalous dne 25. Březen 2022 - 20:09.

Plzeň, 23. 3. 2022
Diecézní charita Plzeň eviduje už na 3 000 ukrajinských rodin, jimž poskytla potravinovou a materiální pomoc ze svého Humanitárního skladu v Cukrovarské ulici v Plzni. Hmotností dosahuje vydaná humanitární pomoc 21 tun. Není do ní však počítáno velké množství oblečení, ale i dek, hrnců nebo dětských kočárků, které zde Charita také vydává. Pro pomoc sem chodí nejčastěji ukrajinské matky s dětmi.

Humanitární pomoc ukrajinským uprchlíkům lze podpořit i darem na transparentní účet Diecézní charity Plzeň
Na pomoc občanům Ukrajiny, přicházejícím v důsledku válečného konfliktu do Plzeňského a Karlovarského kraje, vyhlašuje Diecézní charita Plzeň možnost podpory přes svůj transparentní účet.

Transparentní účet Diecézní charity Plzeň:

277850809/0300, VS 242, do poznámky připište Ukrajina.

Peníze budou použity na zajištění základních životních potřeb těchto lidí. Děkujeme všem
dárcům za včasnou podporu při zajišťování pomoci válečným běžencům.

Více informací naleznete v příloze pod článkem.

Rubrika: