kaple sv. Jana Nepomuckého v Druztové

Napsal uživatel Pavel Petrašovský dne 18. Únor 2011 - 20:44.

Kaple je barokní, šestiboká, v nárožích lizénami členěná, stavba, prolomená obdélníkovými, segmentově ukončenými okny v rámcích. Byla vystavěna roku 1745 M.O. Kondelem. Nad vstupním portálem s kamenným ostěním je v nice umístěna socha sv. Jana Nepomuckého z poloviny 18. století. Kaple má mansardovou jehlancovou střechu s lucernou.
Interiér je sklenut kupolí na lunetách, přičemž klenba sbíhá na konkávně zaoblené pilíře s pilastrem s rokajovou kartuší. Mezi pilíři jsou rozepjaty ploché archivolty. Nad vchodem se nachází dřevěná kruchta z roku 1856. Na klenbě ve hvězdicovitém poli je patrná špatně zachovaná freska s anděly, nesoucími ve věnci jazyk sv. Jana Nepomuckého.
Portálový sloupový hlavní oltář sv. Jana Nepomuckého s nástavcem pochází z doby kolem poloviny 18. století. Obsahuje obraz sv. Jana Nepomuckého a sv. Jana Sarkandera v nástavci, oba současné s oltářem. Po stranách stojí sochy svatých Petra a Pavla. Boční rokokový oltář sv. Martina s obrazem světce byl vytvořen roku 1881 J. Herzogem.
V kapli se nachází vzácný varhanní positiv