kostel Nanebevzetí Panny Marie v Plané nade Mží

Napsal uživatel Pavel Petrašovský dne 18. Únor 2011 - 20:50.

Původně gotický kostel Nanebevzetí Panny Marie byl v letech 1752-53 barokizován a rozšířen o západní přístavbu. Jedná se o jednolodní obdélníkovou stavbu se širší západní částí lodi a s užším, pětiboce uzavřeným presbytářem s obdélníkovou sakristií při severní straně.
Západní průčelí s lizénami v nárožích a obdélníkovým, segmentem ukončeným oknem s klenákem, dosahujícím ke korunní římse, vrcholí hranolovitou vížkou, ukončenou cibulovou bání. Presbytář je členěn opěrnými pilíři a hrotitými okny. Fasády původní lodi mají obdélníková, polokruhem ukončená okna a na jižní straně goticky profilovaný portál. Rozšířenou část lodi člení lizény a obdélníkový portál s uchy, datovaný roku 1752 a obdélníkové, segmentem ukončené okno.
Presbytář je sklenut křížovou a žebrovou klenbou, loď je plochostropá, se štukovými rámci a rozetami. V presbytáři za zmínku stojí gotické nástěnné malby z konce 14. století (postavy apoštolů a christologický cyklus), objevené roku 1950 a restaurované F. Fišerem roku 1951. Na klenbě presbytáře jsou také dobře patrné zbytky pozdně gotické malované ornamentální výzdoby z doby kolem roku 1500, dva původní emblémy evangelistů a zbytky malované výzdoby z roku 1784 s květinovým klasicistním dekorem.
Původní vybavení kostela pochází z doby kolem roku 1700. V roce 1949 byl inventář poškozen požárem, v letech 1953-55 následně opraven. Kazatelna byla doplněna odjinud. Varhany, které mají klasickou barokní disposici, by si zasloužily rekonstrukci.
Kostel je již delší dobu ve velmi špatném stavu - špatné omítky a střecha (v sakristii padá strop).

1 komentář

by Tomáš Kalous on 18. Srpen 2017 - 12:00

Kostel stojí v obci Planá-Hromnice (za Nynicemi):
https://goo.gl/maps/kbjukrw2g7H2