Troubená mše na počest svatého Huberta a jelen sika nadchli Dýšinu

Napsal uživatel Aleš Adámek dne 4. Listopad 2023 - 21:38.

Zdali se svatý Hubert narodil okolo roku 656 ve francouzském Toulouse, s jistotou nevíme, stejně jako to, jestli byl udatným šlechticem, skvělým a vášnivým lovcem, proslulým svými instinkty a dovednostmi, které mu vynesly hodnost královského lovčího v Ardenách.
Ale o tom, že je uznáván myslivci a loveckými společenstvími (ať už proto, že se setkal s jelenem, v jehož paroží spatřil kříž, nebo kvůli jinému iniciačnímu prožitku), sporu není, ba právě naopak.
Osobně se o tom mohl přesvědčit každý, kdo se v pátek 3. listopadu se členy loveckých spolků a dalšími aktéry a diváky vydal z dýšinské návsi ke kostelu sv. Trojice a Šimona a Judy a využil jedinečné příležitosti oslavit Hubertův svátek loveckou bohoslužbou a poděkovat modlitbou a díkůvzdáním za bohatství přírody a spravedlivý lovecký způsob života.
Iniciátoři celé akce, manželé Nesvadbovi (Slávko, dodatečně vše nejlepší k Tvému jubileu), farnost a obec Dýšina aj., přispěli každý svým dílem k neopakovatelnému zážitku: průvod loveckých psů, trofejní kus jelena siky, a zejména trubačský koncert Lobezských trubačů ve zcela zaplněném svatostánku sv. Šimona a Judy. Sóla anglických rohů, trubek, halali a zpěv tří mužských hlasů jen podtrhly krásnou atmosféru, další skladby pak zazněly venku vedle kostela. Pozvání na následující farní agapé přijala značná část účinkujících i hostů. Pevně věříme, že se akci podaří zopakovat i v příštím roce.

Fotografie můžete prohlédnout ZDE

Rubrika: