Subscribe to Římskokatolická farnost Dýšina RSS

Přednáška Relikviáře doby Karla IV. a relikviář sv. Maura

Napsal uživatel Pavel Petrašovský dne 15. Červen 2018 - 7:35.

V neděli 24. června 2018 přijďte v 18:00 na dýšinskou faru na přednáška Ing. Karla Drhovského, vedoucího Památkového ústavu v Plzni v. v. na téma Relikviáře doby Karla IV. a relikviář sv. Maura. Ing. Karel Drhovský je jedinečným odborníkem na tuto problematiku a sám se zasadil o získání relikviáře sv. Maura.

Tábor farnosti pro děti v Jesenici

Napsal uživatel Pavel Petrašovský dne 4. Květen 2018 - 12:02.

Farnost pořádá tábor pro děti, který se uskuteční v termínu 8.-14. 7. 2018 na faře v Jesenici, okr. Rakovník. Děti budou ubytovány v areálu fary. V programu tábora budou každodenní hry a úkoly. Režim dne bude vypadat asi takto: budíček; rozcvička; ranní hygiena; snídaně; ranní chvály; dopolední program (soutěže, hry, výlet, tvoření…); příprava oběda; oběd; odpolední klid a odpolední program (včetně malé svačinky); dětská mše svatá; večeře a zakončení zhodnocením dne a modlitbou. Účast dětí na modlitbách a mši svaté není povinná, ale vítaná.

Aktuální program farnosti od 18. do 24. června 2018

Napsal uživatel Pavel Petrašovský dne 17. Červen 2018 - 5:41.

■ Aktuální přehled bohoslužeb a jiných akcí farnosti naleznete v přehledné tabulce v příloze.
■ V rámci Diecézní modlitební štafety se můžete v týdnu od 17. do 23. 6. modlit za farnost Blovice: za dar Ducha sv. pro děti a mládež a za všechny, kdo je vedou a dávají jim příklad svým životem.
■ Od čtvrtka 21. 6. do soboty 23. 6. nebudou z důvodu studentské akce mše sv. ani jiné aktivity farnosti.

Aktuální program farnosti od 11. do 17. června 2018

Napsal uživatel Pavel Petrašovský dne 10. Červen 2018 - 5:23.

■ Aktuální přehled bohoslužeb a jiných akcí farnosti naleznete v přehledné tabulce v příloze.
■ V týdnu 10. – 16. 6. se v rámci diecézní modlitební štafety budeme modlit za farnost Bečov nad Teplou, aby se jí dařilo nacházet a povzbuzovat lidi, kteří hledají Boha a vytvářet podmínky pro účinnou službu.
■ V úterý 12. 6. bude v 17:00 v kostele koncert houslových tříd ZUŠ. Mše sv. bude v kapli na faře.
■ Ve čtvrtek 14. 6. bude v 18:30 na dýšinské faře ekumenická modlitba společně s evangelickým sborem z Chrástu.

Fotky z Božího Těla

Napsal uživatel Pavel Petrašovský dne 4. Červen 2018 - 6:16.

V neděli 3. 6. 2018 jsme v naší farnosti měli slavnost Těla a Krve Páně, Božího Těla. Po mši sv. jsme se vydali na tradiční eucharistický průvod kolem čtyř oltářů na návsi, u nichž jsme se modlili za obec a její představitele, farnost, rodiny a za trpící lidi. Fotky si můžete prohlédnout ZDE.

Pouť, biřmování a jarmark

Napsal uživatel Pavel Petrašovský dne 31. Květen 2018 - 21:32.

Fotky si prohlédněte ZDE. Na slavnost Nejsvětější Trojice, 27. 5. 2018, byla v Dýšině pouť. Slavnostní mši sv. sloužil emeritní plzeňský biskup František Radkovský. Při ní biřmoval Kristýnu Waniekovou. Po mši sv. se kostelní lid přesunul na farní zahradu, kde se při živé hudbě, točeném pivu a grilovaných klobásách oddal poutnímu veselí. O kus dál byly rozestavěny stánky, v nichž prodejci nabízeli své řemeslné výrobky.

Noc kostelů

Napsal uživatel Pavel Petrašovský dne 31. Květen 2018 - 21:23.

Fotky z Noci kostelů si prohlédněte ZDE.V pátek 25. 5. se konala Noc kostelů. Tentokrát byla putovní. Po zahájení v dýšinském kostele starosty Dýšiny, Chrástu a Kyšic nám zazpívaly a zahrály děti z chrástecké základní umělecké školy a pak už se účastníci poroučeli k autobusu, který nás vozil po kostelích a kaplích naší farnosti. První zastávka byla v Nadrybech, kde tvoří místní kapli sv. Antonína Santiniho trojboká zvonička s později přistavěnou lodí.

Terno 241

Napsal uživatel Pavel Petrašovský dne 26. Květen 2018 - 14:51.

Aktuální číslo farního zpravodaje Terno, které vyšlo o slavnosti Nejsv. Trojice, 27 . 5. 2018, si prohlédněte v příloze.

Terno 240

Napsal uživatel Pavel Petrašovský dne 17. Květen 2018 - 12:43.

Aktuální číslo farního zpravodaje Terno, které vyšlo o 6. neděli velikonoční, 6 . 5. 2018, si prohlédněte v příloze.

Výjezd farnosti na Šumavu

Napsal uživatel Pavel Petrašovský dne 1. Květen 2018 - 20:59.

Ve dnech 27. 4. - 1. 5. 2018 zavítalo několik rodin naší farnosti do šumavských hvozdů. Zázemí nám tvořila bývalá fara v Dobré Vodě u Hartmanic. Kromě toho, že jsme se společně modlili, slavili mši sv. a diskutovali o duchovních tématech, jsme stihli navštívit i pár čarokrásných míst místní přírody. Posuďte sami podle fotek ZDE.

Stránky