GDPR

Napsal uživatel Pavla Kalousová dne 21. Červen 2019 - 14:05.

V souladu se svými povinnostmi podle GDPR v souladu s Biskupstvím plzeňským

je pověřencem pro ochranu osobních údajů: JUDR. Jakub Kříž, Ph.D., advokát. Sídlo:

Týnská 633/12, 110 00 Praha 1, ev. č. ČAK: 15195, IČO 726 95 633, datová schránka:

kz73igd, e-mail: gdpr@bip.cz. Advokátní kancelář plní svou funkci jak pro biskupský úřad,

tak i pro farnosti plzeňské diecéze.

V případě dotazů, nebo pokud si přejete uplatnit výše popsaná práva, obraťte se,

prosíme, prostřednictvím e-mailu na koordinátora GDPR pro Biskupství plzeňské

a farnosti plzeňské diecéze, kterým byl ustanoven Mons. Jiří Majkov: majkov@bip.cz.