Fotogalerie

Tříkrálová koleda 2023

Výlet dětí do Chebu 10.12.2022

Podzimní bazar 6.11.2022

Pouť na sv. Šimona a Judu 28.10.2022

Předání farnosti p. Tomášovi 22.8.2022

Modrý bazar v Dýšině 7.8.2022 - Fotky / Video

Představení pátera Tomáše Kadlece v Dýšině 26.6.2022

Pohřeb RNDr. Jaromíra (Harry) Sofrona 23.6.2022

Pěší pouť do Nadryb 18.6.2022

Noc kostelů v Kostelci u Nadryb 10.6.2022.

Fotbalový zápas kněží Čech proti kněžím Moravy 7.6.2022

Řemeslný jarmark v Dýšině 5.6.2022

Květná neděle - Schola nejen na kůru 10.4.2022

Pouť farnosti na Tetín 11.9.2021

BAZAR uprostřed léta 25.7.2021

Boží tělo 6.6.2021

Pouť na Slavnost Nejsvětější Trojice v Dýšině 30.5.2021

2. Brigáda sázení stromků 10.4.2021

1. Brigáda sázení stromků 27.3.2021

--------------------------------------------------------------

Zimní dovolená farnosti v Perninku leden/únor 2019
Koncert králový 26.11.2019
keramický betlém 25.11.2018
Mikuláš 2018
Svěcení křížku nad Novou Hutí 10.11.2018
Slavnost Ježíše Krista Krále a keramický betlém 25.11.2018
Setkání dětí - výlet do Prahy 24.11.2018
Podzimní bazar 11.listopad 2018
Pouť farnosti do Říma s otcem Pavlem - říjen 2018

-------------------------------------------

Archiv starých fotek najdete na farnostdysina.rajce.idnes.cz

Odkazy na některá alba jsou níže:

Farní výlet do Plas a Mladotic - srpen 2009
Odpoledne plné her na začátek školního roku - září 2009
Výroba keramického betlému - listopad 2009
Tříkrálová sbírka - leden 2010
Farní ples - únor 2010
Pašijová hra v kostele - březen 2010
Batikování triček s mládeží - květen 2010
Pouť farnosti na Svatou Horu - květen 2010
Noc kostelů - poprvé v Dýšině - květen 2010
Návštěva dětí s mentálním postižením ve Zbůchu
Pouť v Dýšině - Nejsv. Trojice - červen 2010
První svaté přijímání - červen 2010
Boží Tělo - červen 2010
Tábor pro děti ve Štěnovicích - červenec 2010
Farní dovolená na Gerniku v Rumunsku - srpen 2010
Odpoledne plné her na začátek školního roku - září 2010
Diecézní pouť do Teplé - září 2010
Koncert skupiny Quo vadis - říjen 2010
Posezení pro seniory - vystoupení Lidové muziky z Chrástu - říjen 2010
Setkání dětí farnosti - pouštění draků - říjen 2010
Pouť z Plzně do Dýšiny na sv. Šimona a Judy - říjen 2010
Adventní duchovní obnova farnosti na Lomci u Vodňan - listopad 2010
Výroba keramického betlému - listopad - prosinec 2010
Sv. Mikuláš v kostele - prosinec 2010
Vánoční hra v kostele - prosinec 2010
Tříkrálová sbírka - leden 2011
Koncert sboru Chrástochor a prodej keramického betlému - leden 2011
Žehnání kaple na faře - únor 2011
Farní ples - únor 2011
Setkání dětí na faře - únor 2011
Duchovní obnova farnosti na Lomci u Vodňan - březen 2011
Návštěva biskupa - žehnání sošek P. Marie a bl. Hroznaty - březen 2011
Duchovní obnova farnosti s P. Pavlem Frývaldským - 2. dubna 2011
Křížová cesta s o. biskupem ulicemi Plzně - 15. 4. 2011
Setkání dětí na faře - 16. 4. 2011
Velikonoční vigilie a křest Alžběty Hildegardy - 23. 4. 2011
Pomlázka po mši sv. na velikonoční pondělí - 25. 4. 2011
Koncert Evy Henychové - 7. 5. 2011
První svaté přijímání - 15. 5. 2011
Noc kostelů - 27. 5. 2011
Výlet s dětmi na Vršíček - 28. 5. 2011
Výlet s mládeží do kláštera v Kladrubech - červen 2011
Setkání dětí na faře - červen 2011
Pouť v Dýšině - Nejsvětější Trojice - 19. 6. 2011
Farní tábor v Jesenici - 17. - 23. 7. 2011
Farní dovolená - moravská poutní místa - 3. - 7. 8. 2011
Divadlo, muzika, čaj a chléb na faře - 27. 8. 2011
Požehnání na začátku škol. roku a Odpoledne plné her - 1. 9. 2011
Biřmování v Dýšině - 2. 10. 2011
Setkání dětí farnosti - 15. 10. 2011
Setkání pro seniory na faře - 20. 10. 2011
Pouť z ke sv. Šimonu a Judovi z Plzně do Dýšiny- 28. 10. 2011
Setkání dětí na faře - 12. 11. 2011
Výroba keramického betlému - 20. 11. 2011
Setkání dětí na faře - 10. 12. 2011
Koncert České mše vánoční - 23. 12. 2011
Vánoční představení na faře - 28. 12. 2011
Setkání chlapů farnosti - 4. 2. 2012
Ples dětí farnosti - 5. 2. 2012
Setkání dětí farnosti - 11. 2. 2012
13. ples dýšinské farnosti- 18. 2. 2012
Postní duchovní obnova farnosti na Lomci - 2. - 4. 3. 2012
Návštěva přátel s mentálním postižením ve Zbůchu - 10. 3. 2012
Pašijová hra v kostele - 6. 4. 2012
Velikonoční vigilie - 7. 4. 2012
Víkend mládeže na Šumavě - 15. 4. 2012
Setkání dětí na faře - 21. 4. 2012
Koncert Evy Henychové - 5. 5. 2012
Setkání dětí na faře - 26. 5. 2012
Noc kostelů - 1. 6. 2012
Dýšinská pouť - 3. 6. 2012
Boží Tělo - 10. 6. 2012
Setkání dětí na faře - 23. 6. 2012
Svěcení ikon z kursu psaní ikon na faře - 1. 7. 2012
Tábor farnosti pro děti ve Štěnovicích - 22. - 28. 7. 2012
Farní dovolená po poutích místech a klášterech jižních Čech - 1. - 5. 8. 2012
Kytarový recitál Martina Škubala - 25. 8. 2012
Žehnání kříže před dýšinským kostelem - 26. 8. 2012
Odpoledne plné her na farní zahradě v Dýšině - 3. 9. 2012
Vikariátní pouť v Mariánské Týnici - 15. 9. 2012
Ekumenická bohoslužba v Chrástu - 16. 9. 2012
Setkání dětí na faře - 29. 9. 2012
Koncert Kudrnaté kapusty - 6. 10. 2012
Setkání seniorů na faře - 10. 10. 2012
Setkání dětí na faře - 21. 10. 2012
Pouť na sv. Šimona a Judu - 28. 10. 2012
Návštěva mentálně postižených přátel ve Zbůchu - 3. 11. 2012
Cesta mládeže do Czestochowe - 9. - 11. 11. 2012
Setkání dětí na faře - 17. 11. 2012
Výroba keramického betlému - 24. 11. 2012
Adventní duchovní obnova s P. Robertem Bergmanem - 2. 12. 2012
Víkendová duchovní obnova na Lomci - 7. - 9. 12. 2012
Setkání dětí na faře - 15. 12. 2012
Koncert rybovky v kostele - 27. 12. 2012
Tříkrálová sbírka - leden 2013
Dětský ples - 12. 1. 2013
Setkání dětí na faře - 26. 1. 2013
14. ples farnosti - 9. 2. 2013
Posvícení v Dýšině - 16. 3. 2013
Výlet s dětmi do Starého Plzence - 6. 4. 2013
Duchovní obnova na Lomci - 19. 4. 2013
Koncert sboru Vox imperfecta - 27. 4. 2013
Setkání dětí - 18. 5. 2013
První svaté přijímání - 12. 5. 2013
Noc kostelů - 24. 5. 2013
Dýšinská pouť - 26. 5. 2013
Boží Tělo - 2. 6. 2013
Víkend s mládeží v Kralovicích - 7. - 9. 6. 2013
Setkání dětí na faře - 15. 6. 2013
Koncert dýšinské scholy - 15. 6. 2013
Dovolená farnosti v Medžugorii - 21. - 27. 6. 2013