Subscribe to RSS - Aktuálně

Aktuálně

Setkání dětí - sjezd Berounky

Napsal uživatel Pavel Petrašovský dne 25. Červen 2017 - 0:20.

V sobotu 24. 6. 2017 se konalo poslední setkání dětí v tomto školním roce. Po ranní mši sv. jsme se přesunuli k Dolanskému mostu, kde jsme si vypůjčili tři rafty. Nalodili jsme se, abychom dobyli Berounku. Do páté večerní hodiny se nám podařilo dojet do Plané. Fotky si prohlédněte ZDE.

Fotky z Božího Těla a prvního sv. přijímání

Napsal uživatel Pavel Petrašovský dne 19. Červen 2017 - 15:24.

V neděli 18. 6. 2017 se v dýšinském kostele slavilo Boží Tělo. Při mši sv. přistoupili k prvnímu svatému přijímání František Jonáš, Mikuláš Mádr a Jáchym Šampalík. Po mši sv. jsme vyšli na eucharistický průvd kolem čtyř oltářů v branách statků na návsi. Fotky si prohlédněte ZDE.

Fotky z pouti a jarmarku

Napsal uživatel Pavel Petrašovský dne 14. Červen 2017 - 13:48.

V neděli 11. 6. 2017, na slavnost Nejsv. Trojice, byla v Dýšině pouť. Po ní byla na faře zahradní slavnost s hudbou, klobásami a pivem a o kousek dál se konal řemeslný jarmark. Fotky si prohlédněte ZDE.

Fatimský den

Napsal uživatel Pavel Petrašovský dne 13. Květen 2017 - 22:07.

V pátek 13. 5. 2017, v předvečer stého výročí zjevení Panny Marie třem dětem u portugalské vesničky Fatimy, se v dýšinském kostele odehrál fatimský den. Za jeho zorganizováním stojí paní Jakoubková z Rokycan. Ta také zprostředkovala zapůjčení sochy Panny Marie Fatimské, která byla po celou dobu vystavena před oltářem. Začalo se růžencem s krátkým rozjímáním před každým desátkem. Po ní se sloužila mše sv. s připomenutím onoho příběhu, který se odehrál v r. 1917. Po ní jsme se pomodlili fatimské litanie a doprovodili sochu P. Marie k autu Jakoubkových.

Varhanní koncert v kostele

Napsal uživatel Pavel Petrašovský dne 12. Květen 2017 - 7:17.

V sobotu 6. 5. 2017 se dýšinský kostel rozezněl tóny varhan a houslí. To první měl na svědomí prof. Vojtěch Novák, to druhé Renata Klimešová. Zazněly skladby J. S. Bacha, A. Corelliho, G. F. Händela a dalších. Bylo to krásné.

Fotky výjezdu rodin farnosti na Šumavu

Napsal uživatel Pavel Petrašovský dne 3. Květen 2017 - 6:31.

O prodlouženém víkendu 28. 4. - 1. 5. 2017 vyrazily rodiny farnosti na bývalou faru v Dobré Vodě u Hartmanic, jejíž kostel je známý svým unikátním skleněným oltářem, betlémem a křížovou cestou. Čas jsme trávili výlety po Šumavě (např. kostel sv. Mořice u Annína, řeka Vydra), modlitbou a snahou o přežití nájezdů dětské smečky. Fotky si prohlédněte ZDE.

Setkání dětí a slaňování na Věžce

Napsal uživatel Pavel Petrašovský dne 23. Duben 2017 - 6:17.

Fotky si prohlédněte ZDE. V sobotu 22. dubna 2017 se konalo další setkání dětí. Začínalo se jako obvykle mší sv. v dýšinském kostele. Po ní se přítomní účastníci rozdělili na tři skupiny a rozeběhli se po hřbitově luštit zprávu z písmen na náhrobcích. Když už konečně byla kompletní, vytáhli jsme lano, sedák a karabinu s kyblíkem a vyzkoušeli jsme základní techniky slaňování, abychom je použili ještě odpoledne v terénu. Po dobrém obědě tvořeném – jak jinak – špagetami jsme dvěma auty vyrazili do Druztové.

Fotky z Velikonoc

Napsal uživatel Pavel Petrašovský dne 23. Duben 2017 - 6:11.

Několik fotek ze slavení velikonočního tridua v dýšinském kostele si prohlédněte ZDE.

Odpolední postní duchovní obnova

Napsal uživatel Pavel Petrašovský dne 4. Duben 2017 - 15:50.

V neděli 2. 4. 2017 vypukla na dýšinské faře postní duchovní obnova pod vedením domažlického kaplana a ředitele diecézního centra mládeže P. Pavla Fořta. Po snězení oběda v podobě párků a křenu jsme se zaposlouchali do svou přednášek zmíněného kněze, abychom se v mezičase mezi nimi mohli věnovat modlitbě nebo přistoupit ke zpovědi. Ve čtyři hodiny pak vše ukončila krátká adorace v kostele a svátostné požehnání.

Pouť k trapistům

Napsal uživatel Pavel Petrašovský dne 4. Duben 2017 - 15:45.

Fotky si prohlédněte ZDE. V sobotu 1. dubna 2017 se dýšinská farnost vypravila na poť do trapistického kláštera Nový Dvůr Bratři trapisté přišli asi před dvaceti lety do našich končin z Francie. Uprostřed krásné přírody opravili rozpadlý barokní hospodářský dvůr tepelského kláštera. K němu pak přistavěli kostel, který navrhoval britský minimalistický architekt J. Pawson a patří ke světovým klenotům moderní architektury. Společenství bratří trapistů se řídí heslem sv. Benedikta ora et lebora (modli se a pracuj).

Stránky