Subscribe to RSS - Aktuálně

Aktuálně

Aktuální program farnosti od 22. do 28. ledna 2018

Napsal uživatel Pavel Petrašovský dne 20. Leden 2018 - 14:58.

■ Aktuální přehled bohoslužeb a jiných akcí farnosti naleznete v přehledné tabulce v příloze.
■ V úterý 23. 1. bude v 18:30 na faře setkání nad Písmem při karmelitánské modlitbě.
■ V sobotu 27. 1. bude setkání dětí. Začíná se v 9:00 mší sv. pro děti, následuje oběd na faře a výlet do Radnic a okolí. Budeme odjíždět vlakem v 11:25, návrat bude pravděpodobně v 18:30. Večerní mše sv. nebude.
■ V sobotu 27. 1. bude od 19:00 zasedání ekonomické rady farnosti.

Aktuální program farnosti od 15. do 21. ledna 2018

Napsal uživatel Pavel Petrašovský dne 13. Leden 2018 - 22:36.

■ Aktuální přehled bohoslužeb a jiných akcí farnosti naleznete v přehledné tabulce v příloze.
■ Od úterý 16. 1. do pátku 19. 1. nebudou z důvodu dovolené kněze mše sv. ani jiné aktivity farnosti.
■ V sobotu 20. 1. bude na dýšinské faře v 18:30 přednáška Marka Novotného o severní Tanzánii s promítáním fotek z této exotické země.
■ V sobotu 27. 1. bude setkání dětí. Začíná se v 9:00 mší sv. pro děti, následuje oběd na faře a výlet . Večerní mše sv. nebude.
■ V sobotu 27. 1. bude od 19:00 zasedání ekonomické rady farnosti.

Poslední zpívání koled a prodej keramického betlému

Napsal uživatel Pavel Petrašovský dne 11. Leden 2018 - 15:28.

Fotky si prohlédněte ZDE. V neděli 7. 1. 2018 začal v dýšinském kostele v 17 hod. malý koncertík místního dětského sboru Gutta, který pod vedením své sbormistryně Bedřišky Koželuhové v tento poslední den vánoční doby naposledy zpíval koledy. Lidé, kteří přišli, se většinou přidali a pěli s nimi. Když děti skončily, přesunul se celý kostel do zadní části, kde se nacházel letošní keramický betlém.

Tříkrálová sbírka

Napsal uživatel Pavel Petrašovský dne 6. Leden 2018 - 20:40.

V sobotu 6. 1. 2018 vyrazili z dýšinského kostela, kde jsme ráno sbírku zahájili, do ulic Dýšiny, Chrástu, Kyšic, Červeného Hrádku, Druztové, Smědčic a Bušovic koledníci Tříkrálové sbírky. Celkem 24 našich skupinek vybíralo částku, která bude ze 35% použita na celostátní projekty Charity ČR, ze 65% se vrátí do míst, kde byla vybírána, aby prostřednictvím dýšinské farnosti z ní bylo pomáháno lidem, kteří se ocitli v nezaviněné sociální nouzi. V předcházejícím roce se vybralo celkem 72 706 Kč. Po odečtení částky, která se věnuje na velké charitní projekty se nám vrátilo 47 395 Kč.

Koncert rybovky

Napsal uživatel Pavel Petrašovský dne 6. Leden 2018 - 19:43.

V sobotu 23. 12. 2017 praskal dýšinský kostel ve švech při koncertu České mše vánoční Jana Jakuba Ryby. Zpěvu se zhostil Smíšený sbor ze Spáleného Poříčí a sólisté, nástrojů se chopili členové Chrástecké lidové muziky. Bylo to krásné.

Adventní duchovní obnova na Lomci

Napsal uživatel Pavel Petrašovský dne 20. Prosinec 2017 - 18:26.

O víkendu 15. – 17. 12 2017 se konala adventní duchovní obnova farnosti na Lomci u Vodňan. Z Dýšin a z Plzně nás dorazilo auty i vlakem čtrnáct. Tématem promluv byly úvahy o sv. Máří Magdaléně. Mlčeli jsme, modlili jsme se, chodili po lomeckých lesech a bylo to krásné.

Sv. Mikuláš v kostele

Napsal uživatel Pavel Petrašovský dne 7. Prosinec 2017 - 16:40.

V neděli 3. 12. 2017 navštívil kostel v Druztové po nedělní mši sv. sv. Mikuláš a, jak je jeho dobrým zvykem, rozdal přítomným dětem dárky. Fotky si prohlédněte ZDE.

Výroba keramického betlému

Napsal uživatel Pavel Petrašovský dne 30. Listopad 2017 - 8:25.

Fotky si prohlédněte ZDE. Už po deváté se v Dýšině na faře vyráběl v neděli 26. 11. 2017 keramický betlém. Hlavní keramik Petr Brůček zasvěcoval každého z hojných příchozích do tajů práce s hlínou a pod jejich rukama pak mohly vznikat postavičky Ježíška, Panny Marie, sv. Josefa, tří králů, pastýřů, oveček, muzikantů, slonů, žížal, hadů a jiné havěti. Povedlo se a betlém bude o Vánocích vystaven v kostele, po Vánocích prodán, aby pomohl adoptivní dívce v Indii Marii Shalini.

Víkendovka mládeže farnosti v Manětíně

Napsal uživatel Pavel Petrašovský dne 14. Listopad 2017 - 8:14.

O víkendu 10. - 12. 11. 2017 vyrazila mládež farnosti na Manětínsko. Přespávali jsme na faře v Manětíně. Stihli jsme výlet podél řek Střely, promítání filmu, hry, společnou modlitbu a mši sv. Vrátili jsme se v neděli před farní mší sv. v Druztové. Fotky si prohlédněte ZDE.

Pouť ke sv. Šimonu a Judovi

Napsal uživatel Pavel Petrašovský dne 31. Říjen 2017 - 8:49.

Fotky si prohlédněte ZDE. V sobotu 28. 10. byla kromě státního svátku i slavnost sv. Šimona a Judy, kterým je zasvěcen dýšinský kostel. Pouť jsme slavili tradičně: již podeváté jsme se sešli v Chrástu na nádraží, nastoupili do vlaku, aby nás odvezl do Plzně na Doubravku. Odtud jsme se odebrali do kostela sv. Jiří, v němž nám salesián P. Pavel Lepařík požehnal k pěší pouti.

Stránky