Tříkrálová sbírka

Napsal uživatel Pavel Petrašovský dne 6. Leden 2018 - 20:40.

V sobotu 6. 1. 2018 vyrazili z dýšinského kostela, kde jsme ráno sbírku zahájili, do ulic Dýšiny, Chrástu, Kyšic, Červeného Hrádku, Druztové, Smědčic a Bušovic koledníci Tříkrálové sbírky. Celkem 24 našich skupinek vybíralo částku, která bude ze 35% použita na celostátní projekty Charity ČR, ze 65% se vrátí do míst, kde byla vybírána, aby prostřednictvím dýšinské farnosti z ní bylo pomáháno lidem, kteří se ocitli v nezaviněné sociální nouzi. V předcházejícím roce se vybralo celkem 72 706 Kč. Po odečtení částky, která se věnuje na velké charitní projekty se nám vrátilo 47 395 Kč. Dýšinská farnost ve spolupráci se školami a obecními úřady z této částky koupila sociálně potřebným lidem dřevo na topení, potraviny a léky, dětské plenky, v jednom případě zaplatila nájemné na jeden měsíc, pomohla s poplatkem v domě s pečovatelskou službou, pomohla s jízdným na vlak rodině, která jela navštívit svého syna umístěného v diagnostickém ústavu, zaplatila dětem, jejichž rodiče si to nemohli dovolit, obědy ve škole, školní pomůcky, letní tábory, školu v přírodě a poplatky v mateřské školce. Velké poděkování patří všem, kdo se sbírky zúčastnili, ať už jako koledníci, vedoucí skupinek nebo do tříkrálových kasiček přispěli.
Fotky z jejich koledování si prohlédněte ZDE.

Rubrika: