barokní fara a hřbitov v Dýšině

Napsal uživatel Pavel Petrašovský dne 18. Únor 2011 - 20:37.

Autorem projektu barokní fary (foto), vystavěné r. 1727, byl plzeňský stavitel Jakub Auguston. Budova fary je čtvercová patrová stavba, členěná obdélníkovými okny, v patře s polem supraporty a prosklenou lodžíí. Vedle fary se nachází několik zanedbaných přízemních barokních hospodářských stavení, z nichž jedno lehlo popelem při požáru v 90. letech. V ohradní zdi fary je umístěna jednoduchá vstupní branka s portálem s uchy a vjezdní brána vyvrcholená štítovým nástavcem se segmentovým ukončením.
Jakub Auguston je též autorem návrhu hřbitovní zdi se vstupní branou a brankou, vystavěné roku 1727. Vstupní portál při schodišti je polokruhově ukončený, profilovaný, s klenákem ve vrcholu, se supraportou s prohnutou stříškovou římsou a barokní soškou Immaculaty. Další vchod při protějším schodišti je obdélníkový, ukončený segmentem, s uchy v rámci. Hřbitov byl však později vícekrát rozšiřován. Odpočívá na něm řada významných osobností, např. hudební skladatel Josef Bartovský, ministr zahraničí předmnichovské ČSR Kamil Krofta, lesní rada Dominik Šašek, řídící učitel a regionalista Václav Chudáček, řada obětí nacistické okupace aj.