Pouť Čechů a Slováků z rumunského Banátu v Teplé

Napsal uživatel mpanc dne 21. Říjen 2022 - 19:39.

V sobotu 15.10. se konalo již druhým rokem setkání Čechů a Slováků pocházející z Rumunského Banátu. Setkání se uskutečnilo v klášteře Teplá pod záštitou otce Josefa Žáka. Od 10 hodin se konala mše svatá, na kterou přijal pozvání plzeňský biskup Tomáš Holub, který taktéž tuto mši celebroval společně s otcem Josefem Žákem a dalšími kněžími. Po mši svaté měl biskup katechezi na téma, jak předávat víru našim dětem. Poté se konal oběd v krásných prostorách kláštera, kdy si všichni účastníci mohli pohovořit a sdělit si své zkušenosti s uchováním a předáváním víry. Celé setkání se neslo v duchu veselí a radování se ze společně stráveného dne, který byl zakončený litaniemi k Panně Marii.

Mezi pozvanými kněžími byl i náš farář Tomáš Kadlec, který svým vřelým přístupem dal pocítit banátským lidem porozumění a pochopení.

Na tomto setkání jsem velmi vnímala touhu banátských lidí o vedení Duchem Svatým v otázce uchování si a předávání víry dětem. Víry, která je v současných podmínkách často ohrožena.

Velké poděkování patří otci Josefu Žákovi, který vše zorganizoval, za jeho obětavost a modlitby, a premonstrátům v klášteře Teplá, kteří nám ochotně poskytli krásné prostory.

Autor článku: Kateřina Tudosa