Postní zamyšlení

Napsal uživatel Pavel Petrašovský dne 26. Únor 2012 - 6:48.

Na začátku postní doby kněz uděluje popelec. Označí lidem popelem čelo a pronáší u toho: „Obrať se a věř evangeliu“ nebo „Pomni, že prach jsi a v prach se navrátíš“ Popel je symbolem pomíjivosti. Je to zbytek kdysi živé hmoty, zbytek, z něhož už se nedá udělat nic. Romano Guardini ve své knize O posvátných znameních píše: Mluví se o mém zániku, když mě kněz na počátku postu dělá znamení kříže na čelo popelem z kdysi svěže zelených ratolestí od loňské Květné neděle. Všechno se změní v popel. Můj dům, můj oděv, nářadí a peníze; les, pole i louka. Pes, který mne provází, i zvíře ve stáji. Ruka, kterou píšu, i čtoucí oko a celé mé tělo. Lidé, které jsem miloval, lidé, které jsem nenáviděl, i lidé, kterých jsem se bál. Co se mi na zemi zdálo velikým, malým, opovrhovaným, všechno se změní v popel, všechno...
Věta „Pomni, člověče, že prach jsi a v prach se obrátíš“ na první pohled nezní moc křesťansky. Copak náš život je popel, marnost? Nespějeme do naplnění? Křesťan je přece ten, kdo žije v Boží náruči, ne v marnosti...
Je to nedopovězená věta. Schválně nedopovězená. Říká, že my sami o sobě nejsme nic, naším životním údělem je čekat na smrt a pak skončit jako prach v zemi a pokud o něco můžeme usilovat, pak o to, aby pozůstalí hezky vyzdobili náš náhrobek zlatými písmeny.
Respektive: takhle by to bylo, kdyby se Bůh nerozhodl nás zastat.
Jsouce totiž prach a popel jsme uvěřili, že se Bůh pro tento prach a popel rozhodl, že jej přijímá za svůj, že jej bere do rukou, že naše naděje nespočívá v tom, že si svou čekárnu na smrt vyzdobíme silnými auty, špičkovou elektronikou a dobrým jídlem a pitím, ale v tom, že Bohu dovolíme, aby on sám pro nás připravil naději, která nekonečně přesahuje onen náhrobek se zlatými písmeny. Jestliže se v postní době člověk vzdává oněch ozdob této čekárny, je to proto, aby více vnímal, v čem je jeho naděje.
Postní věta „prach jsi a v prach se obrátíš“ je schválně nedopovězena. Dopoví se o Velikonocích, až nám bude řečeno, že pro tento prach a popel Kristus prožíval muka na kříži, pro tento prach a popel zemřel a pro tento prach a popel vstal z mrtvých.

Rubrika: